Repertoire

1998 - De Erfgenamen - Émile Zola

Recensie

Komedie

Belust op geld gaan de personages in De erfgenamen tot het uiterste. Ze buigen zich schaamteloos voor de macht van het geld. En degene die het geld bezit, en dus de macht, laat zich vorstelijk bedienen door de knechten van de hebzucht. Zola bevolkt het stuk met personages die zich belachelijk uitsloven, en desnoods over lijken gaan om maar geen cent van de verwachte erfenis mis te lopen. En dat levert komische ontwikkelingen op.

Spel:
Rabourdin - Henk Brendel
Charlotte - Ellen Achterberg
Dominique - Carl Achterberg
Chapuzot - Ton Rothoff
Mevrouw Vaussard - Hannie Bakker
Mevrouw Fiquet - Eef van de Vooren
Dokter Mourgue - A.J. Schneider
Isaac - Heleen Achterberg

Regie: Hetty van de Klift

Regie-assistente: Gijsje Janssen
Lichtontwerp: Wiel Coopmans
Techniek: Ed Janssen
Decor: Marco Bionda
Kostuums: Carla van Heeckeren van Brandsenburg

Dorpshuis "De Oude School" in Hemmen
Vrijdag 17, zaterdag 18, donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 april 1998